Hodnoty

Charakter a správanie detí

Charakter a správanie detí


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ako sa formuje osobnosť dieťaťa? Od okamihu počatia má dieťa genetickú záťaž, ktorú zdedí po svojich rodičoch a ktorá určí jeho psycho-organické vlastnosti. Poskytuje tiež niektoré zvláštnosti, ktoré tvoria štruktúru vašej budúcej osobnosti. To, čo zdedia, ich núti reagovať inak pri kontakte s okolitým prostredím, to znamená, že majú svoj vlastný temperament.

Je rovnaký osobnosť, charakter a temperament? Temperament je charakteristický spôsob, akým musíte reagovať na životné prostredie. Osobnosť zahŕňa jeho spôsob bytia, to znamená, aký je človek. A charakter predpokladá, čo človek prejavuje svoju osobnosť ostatným.

Tieto genetické faktory spôsobujú, že každé dieťa reaguje inak pri kontakte s okolitým prostredím. Má to svoj temperament. Budúca osobnosť bude výsledkom temperamentu a výchovných aktivít, ktoré prijíma od dospelých (rodičia, učitelia, súrodenci, starí rodičia), a vzťahov, ktoré nadväzuje.

Dieťa si vytvorí správanie na základe reakcií dospelých na jeho správanie a na základe rôznych skúseností, ktoré sa mu hromadia. Po zhliadnutí videa sa nezabudnite zapojiť tak, že nám v komentároch nižšie uvediete svoje skúsenosti alebo názor.

Vývoj správania dieťaťa sa bude líšiť od vývoja ostatných detí v tej istej sociálnej skupine, pretože biologické rozdiely ho prinútia odlišne reagovať na sociálne učenie a jeho takmer individuálne vlastnosti budú interagovať s jeho povahou, ako sú zdravie, choroby, počet súrodenci, rodinné rozchody, skorá alebo neskorá školská dochádzka atď.

Dieťa rozvíja správanie pri učení opakovaním správania, ktoré od dospelých dosahuje napätie alebo súhlas. A odhodiť tých, u ktorých zlyhajú, pred reakciou dospelých. Z tohto dôvodu je potrebné posilniť a venovať pozornosť reakciám dospelých na správanie detí.

Ak dieťa dostane väčší počet schválení, bude s úspechom a sebadôverou rozvíjať dosiahnuté úspechy, aj keď to predstavuje istý stupeň ťažkostí, pretože sa posilní jeho sebaúcta. Na druhej strane, ak dieťa dostane väčší počet nesúhlasov, nebude schopné upevniť minimálnu sebahodnotu a sebadôveru.

Ďalšie správanie, ktoré si dieťa osvojí, sa učí napodobňovaním, pozorovaním ostatných a dôsledkami jeho správania. Ak chcete, aby sa u vášho dieťaťa vyvíjalo vhodné správanie, musíte mu poskytnúť pozitívne vzory. Zodpovednosťou rodičov a pedagógov je prijať každé dieťa také, aké je, ponúknuť spoločenskú atmosféru a priaznivú formu vzťahu pre plný rozvoj jeho osobnosti.

Keď hovoríme, že človek má veľa osobnosti, znamená to, že jeho psychologické vlastnosti sú konkrétne, presné a pevné, vyznačujúce sa ľudskými hodnotami, vďaka ktorým vynikajú od ostatných.

Naopak, keď hovoríme o osobe s malou osobnosťou, hovoríme o anonymnej, osobnej osobe, ktorú unesú iní, ktorá nemá svoje vlastné kritériá a ktorá je neistá a v ničom nevyniká.

The správanie dieťaťa odhaľuje trendy, ktoré sú vyjadrením vašich potrieb a túžob. Trend nie je spočiatku sám osebe dobrý ani zlý. Predstavuje energiu, ktorú je potrebné smerovať k pozitívnym cieľom prostredníctvom vhodného výchovného prístupu. Výchovno-vzdelávacia činnosť pri formovaní osobnosti musí byť zameraná na pomoc dieťaťu lepšie fungovať, vyťažiť zo seba maximum, objaviť svoje vlastné ciele a hodnoty.

Každé normálne dieťa je prirodzene otvorené všetkému, o všetko sa zaujíma a je ochotné skúmať všetko, čo mu príde do cesty. Keď sa dieťaťu predkladá nová skúsenosť, je potrebné ju propagovať ako niečo pozitívne, aby sa dieťa nevtiahlo do seba.

Môžete si prečítať viac podobných článkov Charakter a správanie detí, v kategórii Správanie sa na mieste.


Video: CD Simsalala - Slušné správanie - náučné pesničky pre deti (Február 2023).