Kategórie Mentálne poruchy


Mentálne poruchy

Detská dyspraxia, porucha, ktorá označuje deti ako lenivé

Zatiaľ čo diagnóza špecifických porúch učenia (matematika, čítanie a pravopis), ako aj porúch správania, jazykových porúch a pozornosti (ADHD) sa v čoraz väčšej miere zisťuje a zasahuje, v prípade tzv. Dyspraxie. , ich diagnózy nie sú zvyčajne predčasné alebo navštevované skoro, a často sú často zmätené a nesprávne označené pod inými diagnózami.
Čítajte Viac