Kategórie Hudba

6 veľmi presvedčivých dôvodov na zápis detí do tried zborov
Hudba

6 veľmi presvedčivých dôvodov na zápis detí do tried zborov

Ako nám Celia Cruz dobre povedala, život je karneval a smútok spieva. Samotný spev je akt úľavy, oslobodenia a uzdravenia duše, ale čo sa stane, ak namiesto spievania v samote našej izby alebo našej kúpeľne to robíme vo veľkej skupine? Spev v zbore môže byť okrem iného riešením javiska hrôzy, stresových situácií, problémov so smolou, plachosťou a dýchacími problémami.

Čítajte Viac

Hudba

6 veľmi presvedčivých dôvodov na zápis detí do tried zborov

Ako nám Celia Cruz dobre povedala, život je karneval a smútok spieva. Samotný spev je akt úľavy, oslobodenia a uzdravenia duše, ale čo sa stane, ak namiesto spievania v samote našej izby alebo našej kúpeľne to robíme vo veľkej skupine? Spev v zbore môže byť okrem iného riešením javiska hrôzy, stresových situácií, problémov so smolou, plachosťou a dýchacími problémami.
Čítajte Viac